PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 5 éves bérleti szerződéssel bérbevételre kínálja a 1221 Budapest, Játék u. 2-12. szám alatti Budafoki Szomszédok Piacán található Ü-07 jelű, 18,3 m2 alapterületű üzlethelyiséget.

A helyiség bérleti jogát az nyeri el, aki a legmagasabb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot. Az ajánlatot írásban kell megtenni. A helyiségben folytatható tevékenység a pályázati kiírásban megtalálható.

Bérleti díj minimum: 60.000 Ft/hó.
Üzemeltetési költség: 51.203 Ft/hó.
Ajánlati biztosíték összege: 150.000 Ft.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2022. május hó 12. (csütörtök) 15:00.
Részletes pályázati kiírás: www.budafokteteny.hu/INGATLANOK ELADÁSA, BÉRLETE/bérlet

Karsay Ferenc polgármester
megbízásából

Zathureczky Zsolt
irodavezető